Vidaus ligų gydytojo konsultacija

Konsultacijos metu gydytojas atlieka bendrą ligonio sveikatos patikrinimą.

vidaus ligų gydytojo konsultacija

kaip vyksta vidaus ligų gydytojo konsultacija

  • Surenkami ir vertinami surinktos anamnezės ir paciento sveikatos būklės duomenys, išaiškinama, kokios paslaugos taikomos Centre gydant šias ligas ar sveikatos sutrikimus;
  • Sudaromas gydymo planas;
  • Išaiškinama paskirtos procedūros eiga ir nauda, pateikiama visa su procedūra susijusi reikalinga informacija;
  • Nustatoma, ar nėra kontraindikacijų skirtinoms procedūroms atlikti, ar sprendimui dėl galimų kontraindikacijų priimti nėra būtina kito gydytojo konsultacija;
  • Gydytojui nustačius, kad yra kontraindikacijų, procedūra pacientui neatliekama ir paaiškinamos tokio sprendimo priežastys.

Pirminė konsultacija trunka 15-30 min.